skip to Main Content
De 4 Data Arketyper – Hvilken Er Du?

De 4 data arketyper – hvilken er du?

Data – er viden!

Data er helt afgørende for at drive og udvikle virksomheder i dag. Man taler ofte om, at der er ”IT i alting”, og det er et af fundamenterne i den nye virkelighed. Når vi altid ved, hvor vores pakker er, hvor meget strøm, der bliver brugt, hvem der er på vagt – eller om kuglelejerne i en vindmølle er ved at blive slidt, så åbner det for en mængde af muligheder.

Hvis vi formår at konvertere ‘data-i-alting’ til ‘viden-om-alting’, åbner det for uanede muligheder for at forbedre driften, skabe nye services – eller opfinde helt nye produkter. Man skal blot erindre, at det er en kompliceret opgave. Det er ikke gjort med at fange og forstå de mange data. Det kræver en kulturforandring i virksomhederne at se mulighederne, det kræver investeringer og visioner at sætte kursen – og det kræver medarbejdere med den rette viden før det alt sammen går op i en højere enhed.

De 4 data arketyper – hvilken er du?

Data Apprentice har sjældent et klart billede af, om og hvordan det kan skabe vækst og værdi for virksomheden, hvis de arbejder struktureret med data. Det er derfor heller ikke blevet prioriteret at lave en samlet strategi for området.

Data Scholar kendes ved typisk at have stærke digitale og strategiske kompetencer i virksomheden. Der findes ofte flere dygtige videns- og kulturbærere, der fungerer som forandringsagenter for en datadrevet forretningstilgang. Dog kniber det med modning af processer, rutiner og ikke mindst investeringer i det tekniske fundament, som skal sikre skalérbarhed og kontinuitet. Dermed bliver eksisterende ressourcer ikke udnyttet optimalt for at skabe værdi.

Data Hoarder har primært styr på de tekniske forudsætninger for værdiskabelse ved brug af data, og har ofte også store mængder data tilgængelig. Men separate systemer, siloer i organisationen og manglende fokus på samlet analyse gør, at forretningspotentialet ikke forløses fuldt ud.

Data Wizard har som regel formået at skabe en mere helhedsorienteret tilgang til databaseret konkurrencekraft og vækst. Data, og ikke mindst datadrevne beslutninger, er forankret i virksomhedskulturen, integreret i forretningen, og der er klare mål for data-drevet udvikling af markeder, produkter og processer.

 

Sådan ser det ud i Danmark

Baseret på DataForBusiness Factbooks resultater, er her et overblik over, hvordan arketyperne fordeler sig i Danmark.

Godt en tredjedel af virksomhederne betegner sig selv som Data Apprentices. Det er virksomheder som måske knapt nok har erkendt, at de skal afsted på en rejse, og dermed befinder de sig i farezonen for at blive overhalet af konkurrenter, der har set mulighederne.
Heldigvis har to ud af tre virksomheder set værdien af data, og begivet sig ud på rejsen. Der er blot mange veje videre– og mange faldgruber undervejs. Faldgruber som næsten hver tredje virksomhed sidder fast i.

Hver tiende virksomhed befinder sig i den gruppe, der hedder Data Hoarders. De har fået styr på det tekniske setup, så de kan måle på virksomhedens aktiviteter. Problemet er, at data i sig selv først får værdi, når de bliver brugt til at skabe ny indsigt og handlinger, der fx forbedrer driften.

Den anden gruppe, der er strandet på rejsen er Data Scholar-virksomhederne, der udgør 17 %. De har en forståelse for, at data kan skabe strategisk værdi og alle intentioner om at udnytte mulighederne. Men de har ikke formået at skalere og realisere mulighederne.

For både Data Hoardere og Data Scholars er det essentielle, at det kræver forandringer i virksomheden, hvis man reelt skal skabe vækst. Ellers strander de et sted på halvvejen.

En tredjedel placerer sig i Data Wizard gruppen. Dette er en gruppe, der både har mere styr på kulturen, processerne og strategien og derfor er bedre i stand til at skabe vækst ved hjælp af data. Hvis man her skal rejse et advarselsflag, så handler det om, at huske, at rejsen aldrig stopper.

Find ud af hvilken data type din virksomhed er via vores self-assessement værktøj

Ovenstående faktorer og meget mere kan du få belyst for lige præcis din virksomhed. Via self assessment i DataForBusiness’ digitale værktøj kan Pedab hjælpe dig med at  kortlægge din virksomheds datamodenhed. Værktøjet giver dig et her og nu billede af, hvordan din virksomhed forholder sig til dataanvendelse generelt.

 Self assessment: Klik her og test din virksomheds dataanvendelse 

 

Pedab & DataForBusiness: Derfor skal du tage fat i os!

Vores primære formål med at engagere os i DataForBusiness er, at hjælpe vores kunder og partnere til at skabe “digital konkurrenceevne”. Du er altid velkommen til at tage udfylde undersøgelsen selv, men tag endelig fat I os, hvis du har brug for support:

  • Vi kan guide dig igennem spørgeskemaet.
  • Vi kan analysere på outcome.
  • Vi kan rådgive i forhold til, hvilke actions du bør tage.
  • Vi kan udarbejde en konkret handlingsplan.
  • Vi kan samle det rette team af teknologileverandører og partnere.

Hvis du har spørgsmål eller hvis vi skal mødes og tage en snak om, hvilke muligheder det digitale værktøj kan give din virksomhed, så kontakt en af os nedenfor.

 

Hvad er DataForBusiness? DataForBusiness har et overordnet mål om at styrke dansk erhvervsliv. Det er et initiativ skabt af forskere, erhvervsinteresser, virksomheder og certificerede rådgivere med det formål at forbedre danske virksomheders konkurrencevne via datadrevet vækst. Dansk Industri, CBS, Teknologisk Institut og Alexandra Instituttet er blandt de bærende kræfter i initiativet. De har bl.a. drevet forskningen og bidrager med troværdighed og transparens. Networked Business Initiative bygger broen mellem forskning og praksis og omsætter forskningen til dialog, måling og benchmarking.

IBM har teknologien og løsningerne til at understøtte digital transformation og optimal udnyttelse af data. Blandt andet kan kunstig intelligens som IBM Watson skabe indsigt i både strukturede og ustrukturede data. Vil I i gang kan IBM også tilbyde et garage forløb, hvor al snakken om data kan blive til konkrete ideer. 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top